Historische Kring Nieuwegein

Ik ben al jaren betrokken bij de Historische Kring Nieuwegein en Museum Warssenhoeck. 

De Historische Kring Nieuwegein, opgericht op 4 september 1978, is een vereniging met als doel de historie van de vroegere dorpen Jutphaas en Vreeswijk, het huidige Nieuwegein, te bestuderen, vast te leggen en uit te dragen. Daarnaast rekent de vereniging het tot haar taak om de belangstelling voor deze geschiedenis te stimuleren.

Het bestuderen van de historie gebeurt in verschillende werkgroepen. De resultaten worden vastgelegd in publicaties. Door het verzamelen van historische prenten, oude foto’s, dia’s, negatieven, films, boeken, tijdschriften en andere geschreven bronnen, alsmede door het verrichten van cultuurhistorisch onderzoek en het bijeenbrengen en vervaardigen van andere materialen betreffende de historie, heeft de vereniging in de loop der jaren een belangrijke verzameling opgebouwd. Deze verzameling is ondergebracht in het archief van de vereniging en in het Museum Warsenhoeck in Nieuwegein.

Jaarlijks wordt aan leden en donateurs een uitgebreid  activiteiten programma geboden van lezingen, excursies, film- en dia-avonden en andere activiteiten. De vereniging geeft samen de 2 andere erfgoedinstellingen in Nieuwegein het tijdschrift “Cronyck de Geyn” uit, dat elk kwartaal informatie verstrekt aan leden en donateurs over de historie van Nieuwegein. Leden en donateurs hebben gratis toegang bij alle activiteiten van de 3 erfgoedinstellingen in Nieuwegein. Ook voor niet-leden/donateurs worden activiteiten verzorgd, die tegen betaling toegankelijk zijn.

 

De vereniging geeft sinds haar oprichting het tijdschrift Cronyck de Geyn uit dat elk kwartaal informatie verstrekt aan leden en donateurs over de historie van Nieuwegein.  
Mijn functie is vanaf juli 2015 het aansturen van de redactie van de 3 erfgoedinstellingen, redigeren artikelen en eindredactie.
Daarnaast maak ik deel uit van de Werkgroep Communicatie.