Twee dorpen in oorlogstijd 

deel 2

Boek vol bijzondere kleine en grote verhalen

 “Onze kapitein, de anders zo robuuste man, buigt het hoofd. De helmen gaan af. Hij deelt met zichtbare ontroering mee, dat wij moeten capituleren. We staan bij elkaar. Tranen glinsteren in de ogen. Was dan alles voor niets? Neen! Het was niet voor niets.

Eens zal het vrije Holland weer verrijzen. We gedenken de gevallen kameraden van het veldleger, van marine en luchtvloot. Wij hebben ons niets te verwijten. De eer van de Hollandse soldaat, de eer van ons Vaderland is gered.”

Dit schreef sergeant Wassenman in zijn verslag terwijl hij in mei 1940 in Jutphaas verbleef.

‘Twee dorpen in oorlogstijd’ staat vol persoonlijke verhalen van de inwoners van Jutphaas (inclusief Hoograven) en Vreeswijk en van hen die er kortere of langere tijd verbleven.

Dit ‘tweede deel’ is een op zichzelf staand boek, maar samen met het vorig jaar verschenen  en succesvolle eerste deel geeft het een goed en uitgebreid beeld van de vele kleine en grote gebeurtenissen in de periode van 1940 tot enkele jaren na de bevrijding.