Twee dorpen in oorlogstijd

Deel 1

Bijzondere herinneringen en foto’s

 

“Iedere zichzelf respecterende gemeente zou een boek moeten hebben over haar geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog?”


Deze uitspraak deed Ad van Liempt, televisiemaker, schrijver van talloze boeken over de Tweede Wereldoorlog en oud-inwoner van Nieuwegein, tijdens een bespreking die ik in 2019 met hem had over het idee een boek te maken over de Tweede Wereldoorlog in Jutphaas en Vreeswijk.


Zijn uitspraak en mijn persoonlijke betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog motiveerden me om  juist in het jaar van 75 Jaar Vrijheid hiermee aan de slag te gaan en herinneringen van hen die erbij waren bijeen te brengen en vast te leggen. Het is een boek vol korte verhalen en getuigenissen; over Duitse spionnen die al voor het uitbreken van de oorlog werden opgepakt en over enorme stromen vluchtelingen uit het oosten van het land. Verhalen over vluchtende kinderen, bombardementen van strategische doelen, kleine persoonlijke herinneringen en bijzondere verzetsdaden. 

 

Het boek kwam tot stand in samenwerking met de Historische Kring Nieuwegein,  de Historische Kring Tolsteeg Hoograven. Zij ondersteunden mij met hun kennis en stelden beeldmateriaal beschikbaar. Maar ook veel anderen deelden hun herinneringen en materiaal met mij en gaven toestemming deze in het boek op te nemen.  Mijn bijzondere dank gaat uit naar hen die de oorlog meemaakten en vandaaruit hun verhalen vertelden. 

 

Afbeelding op de omslag van het boek toont de komst van de eerste Duitsers op bootjes in de Koninginnensluis in Vreeswijk.
Foto: Archief W. van den Heuvel