Archief Twee dorpen in oorlogstijd

Het is belangrijk dat onze algehele, maar met name ook onze lokale geschiedenis goed vindbaar is. Met deze website hoop ik dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Jutphaas en Vreeswijk, nu Nieuwegein, makkelijker vindbaar wordt voor iedereen. Middels deze pagina's zijn documenten en foto's te bekijken. I.v.m mogelijke rechten zijn ze (nog) niet te downloaden. 

 

BELANGRIJK: 

©2020 Renée Blom

Niets van deze site mag voor commerciële doeleinden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de beheerder van deze site. 

We hebben ons uiterste best gedaan om alle rechthebbende van de foto’s te benaderen of duidelijk de bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten of dat de bronvermelding onjuist is, neem dan contact met me op.

Voor alle foto's en bestanden geldt altijd dat Bronvermelding en of naam van de fotograaf vermeld dienen te worden.

Bij twijfel of om toestemming te vragen, neem contact met me op.